Apokreatiko Glendi!

Congratulation to the Holy Trinity Greek Afternoon School PTA for a sold out Apokreatiko Glendi!